Paylaş :

Yurttan Sesler
Muzaffer Sarısözen İmzalı
1952 Akın Matbaası
(16,5 x 24 cm)
108 Sayfa

Girişten:

1- Bu kitaptaki parçalar seçilirken, ilkokullardan liselere kadar bütün sınıfların seviyeleri gözönünde tutulmuştur.
2- Röprizlerin bazılarında görülen fazla noktalar, o kısmın üç veya dört defa tekrarlanacağını belirtmek üzere konulmuştur.
3- Folklorcuların da kitaptan faydalanmaları düşünülerek “Aralık”larda görülen farkların koma nisbeti diyez ve bemollere rakam koymak suretiyle işaretlenmiştir. Okullarda bu çeşit rakamlı “arıza”ların yok sayılarak natureline gidilmesi ve sadece üçle gösterilen bemollerin tam bir bemol halinde icrası ehemmiyetle gözönüne alınması gereken noktalardandır.