Paylaş :

Tekirdağ Folklor Araştırması
Erman Artun
1978
296 Sayfa

Açıklama:

Folklorun genel bir tanımını yaptığımızda, halk geleneklerini, adetlerini, inançlarını, efsanelerini, edebiyatlarını inceleyen bilim diyebiliriz. Folklor halka ait herşeyi içine alır. Folklor kelimesinden anlaşılan yaygın anlam anonim sözlü halk verimleridir. Folklorun en zengin yönü folklor edebiyatıdır. Buna halk hikâyeleri, halk masalları, halk efsaneleri, halk fıkraları, halk bilmeceleri, atasözleri, halk deyimleri, halk türküleri, maniler, ninniler, tekerlemeler girer.

Folklorik ürünler belli bir sanatçının eseri olmayıp, halkın duygu düşünce ve hayal gücüyle ortaklaşa yaratılmış eserlerdir. Bunlar ilk bakışta bir ozan tarafından söylenmiştir. Ancak bu verimler halk arasında yayıldıktan sonra yeni yeni katmalarla büyür, gelişir.

Folklorik malzemeleri taradığımızda söylendiği bölgenin dünya görüşünü, din anlayışını, sanat zevkini, düşünüş ve yaşayış düzenini ve bunlarla ilgili adet ve geleneklerini bulabiliriz.