Paylaş :

tanzimattan_ikinci_mesrutiyTanzimat’tan II. Meşrutiyet’e İmparatorluk ve Nesnel Tarihin Prizmasından Abdülhamid kitabında Meşrutiyet döneminin ilk padişahı II. Abdülhamid ‘in otuz üç yıllık saltanatı incelenmiş.

Eser, 1876-1909 döneminin ve Abdülhamid ‘in kişiliğinin de irdelendiği nesnel bir çalışma olarak sunulmuş. Denizbank, Deniz Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitabı araştırmacı-gazeteci-yazar Alpay Kabacalı hazırlamış. Kabacalı’nın ayrıca Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerini de ayrıntılı incelediği ve padişahlar hakkında az bilinen ayrıntılar verdiği iki önemli eseri daha vardır. 2014 Yılında kaybettiğimiz yazar ardında tarihi-siyasi nitelikte onlarca eser bırakmıştır.

II. Abdülhamid , kimilerine göre ‘Kızıl Sultan’ kimilerine göre ‘Ulu Hakan’ … Aradan yüz yıllık tarih geçmesine rağmen tartışmalar bitmemiş.  Alpay Kabacalı’nın, birçok belge, fotoğraf ve gravürle bezediği içerik Abdülhamid dönemi tarafsız bir gözle belgeler ışığında ortaya koyuluyor. 2005 Yılında yayılanan kitap 320 sayfadan ibaret. Özellikle Osmanlı Tarihi meraklılarının ilgisini çekecek prestij kitap niteliğindeki eserin kuşe kağıt baskı, şömiz korumalı ve ciltli olduğunu da belirtelim.