Paylaş :

Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye
Hazırlayan ve Neşr eden: Hüseyin Hilmi Işık
1978
Işık Kitabevi
Ciltli
1120 Sayfa

Açıklama:

Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye Hakikat Kitabevi yayınlarından, İslami kuralları açıklayan bir ilmihaldir. Hüseyin Hilmi Işık’ın yazdığı ilmihal evliyaların sorunlara bulduğu çözümleri güncel hayatımızdaki İslami sorunlara cevapları da içerir. Kitap, Hanefi mezhebinin, fıkıh ilminde en kıymetli kitabı olan Redd-ül Muhtar esas alınarak hazırlanmıştır.

Se’âdet-i Ebediyye Kitâbında Bulunan Bilgiler:

(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında ikiyüzkırkbir [241] madde vardır. Kitâb üç kısma ayrılmışdır. Birinci kısmda bulunan doksansekiz maddenin kırkbir adedi, ikinci kısmdaki yetmişüç maddeden otuzdört adedi ve üçüncü kısmda bulunan yetmiş maddeden otuzüç adedi, imâm-ı Rabbânînin ve birkaçı da, Muhammed Ma’sûm-i Serhendînin “rahmetullahi aleyh” fârisî olan (Mektûbât) kitâblarından terceme edilmişdir. Diğer maddeler, başka kıymetli kitâblardan alınmışdır. İmâm-ı Rabbânînin “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât) kitâbı üç cilddir. Birinci cildi, (1025) senesinde, ikinci cildi, (1028) de, üçüncü cildi ise, (1040) senesinde toplanmışdır. Hepsi beşyüzotuzaltı [536] mektûbdan meydâna gelmişdir. Son olarak, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistânda, hepsi iki cild hâlinde basdırılmış ve 1397 [m. 1977] de, İstanbulda ofset baskısı yapılmışdır. Muhammed Ma’sûm-i Serhendî “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât)ı da üç cilddir. Hepsi 652 mektûbdur. Son olarak, 1396 [m. 1976] senesinde Pâkistânda basdırılmışdır.