Paylaş :

Türk İslam Tarihinde ve Geleneğinde Seyyid Battal Gazi ve Battalnâme
Yağmur Say
Eskişehir Valiliği
2.Basım, 2009
308 sayfa + 247 sayfa (orijinal Osmanlıca hali)
Ciltli, Sert Kapak, (20×28 cm)

Önsözden:

Seyyid Battal Gazi ismi Anadolu kültür ve inanç tarihinde olduğu kadar Batı kültür ve inanç tarihinde de önemli bir alanı işgal etmektedir. VIII. yüzyıldan başlayarak Anadolu folkloru ile siyasal ve askerî örgütlenmeler alanlarında da Anadolu güçlerinin Batı güçleri ile olan ilişkilerinde yine simgesel bir kahraman kimlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde verilen mücadelelerin bu “Kutu” kimlik ekseninde organize edilmiş ve yeni yaşam alanlarının oluşumunda bu güçlü kimliğin itici gücünden yararlanılmıştır.

Seyyid Battal Gazi, İslam’ın yayılması sürecinde bir Arap kahramanı iken Anadolu’da Türkleşme ve İslamlaşmanın başladığı dönemlerde de bir Türk savaşçıya dönüşecektir. Daha sonraki süreçlerde kendisine yüklenen uhrevi ve mucizevî yeteneklerle sadece Ortodoks inancın değil, heterodoks inançların da çok istekle andığı ve takdis ettiği bir veli-evliya kimliğine de kavuşacaktır. Dolayısıyla Battal Gazi, Anadolu inanç ve kültür tarihi alanında çok önemli bir perspektifi oluşturmaktadır.

Çalışmamıza konu olan Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi isimli kitabımız 2007 tarihinde yayınlanmıştı. Ancak bu uzun süreli çalışmayı yaparken birçok bölgede yüzey araştırmaları ve kütüphane, arşiv çalışmaları da yapmıştık. Dolayısıyla elimizde birçok Battalname nüshaları da bu çalışmamız esnasında bize ulaşmıştı. Ancak yayınını yaptığımız bu çalışmaya konu olan Battalname nüshası ise Amasya-Merzifon dolaylarından elimize ulaştı. Bu nüshanın müellifi ve kaleme alındığı tarih belli değil. Ancak incelemelerimiz sonucunda bu nüshanın XVII. yüzyıl sonları ile XVIII. yüzyıl başlarına ait olduğunu tahmin etmekteyiz. Çok duru bir Türkçe ile kaleme alındığından sadeleştirmeye gerek duymadık. Eser kişisel kütüphanemizde olup Türkiye’deki kütüphanelerde herhangi bir kaydı yoktur. Ayrıca akademik bir kaygıdan çok, halkımızın anlayacağı bir biçimde sunmak maksadıyla transkripsiyon ve edebî imla kurallarını da uygulamadık.

Yağmur Say