Paylaş :

Sosyoloji Nedir?
Joseph Fichter
Çeviren: Nilgün Çelebi
Atilla Kitabevi
5. Baskı, 2001
213 Sayfa

Çevirenin Önsözünden:

Joseph Fichter’in yazdığı ve orijinal adı “What’s Sociology” olan bu kitap, sosyolojinin temel kavramlarını en güvenilir biçimde ve her düzeydeki kişinin rahatlıkla anlayabileceği bir tarzda işlemektedir. Bu nedenle kitabın sadece sosyoloji lisansı yapanlar için değil ama sosyolojiye şöyle veya böyle ilgi duyan herkes için yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu kitaptaki temel kavramların Sosyolojiye giriş derslerinin başında öğrenilmesi öğrencilerin daha sonraki konuları özellikle de sosyal kurumların işleyişini kavramalarını kolaylaştıracak. Giderek teorilere hakimiyetlerini artıracaktır. Çeviri kitabın 1971 yılındaki 2. baskısından yapılmış olup her bölümün sonunda Amerikan toplumu için yapılan analizler çeviri dışı bırakılmıştır.

Bu nadir kitap şu siteden tedarik edilebilir:

http://www.bulunmayan.com/Sosyoloji-Nedir-Joseph-Fichter-Atilla-Kitabevi,PR-120247.html