Paylaş :

Rusya’da Devlet Kapitalizmi
Tony Cliff
Çevirenler: Ali Saffet – Tarık Kaya
1990 Metis Yayınları
1. Baskı
254 Sayfa
(13 x 20 cm)

Arka Kapak:

Bürokratik Devlet Kapitalizmi nedir?
Ortaya çıkış süreci nasıl olmuştur?
SSCB’de kim iktidardadır?
Rusya ekonomisinde Değer Yasası geçerli midir?

Tony Cliff’in bu sorulara kırk yılı aşkın bir süre önce verdiği cevaplar, “komünist” ülkelerin birbiri ardından çatladığı ve büyük değişimlerin yaşandığı günümüzde, daha da büyük önem kazandı. Bu ülkelerdeki “şaşırtıcı” gelişmelerin dinamiklerini anlayabilmek, bu dinamiklerin önümüzdeki yıllarda ne gibi gelişmelere yol açabileceğini kestirebilmek, ancak devrim sonrası toplumlarda sınıf mücadelelerinin kavranmasıyla mümkün olabilecek.

Cliff, ilk kez 1948’de yayınlanan bu kitabında devrim sonrası Rusyası’nın toplumsal-iktisadi yapısını ve iktidarı elinde tutan bürokrasinin konumunu inceliyor. Cliff’in Stalinist rejimler için getirdiği devlet kapitalizmi değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin ortaya attığı tartışma, Stalinizm’den bağımsız, devrimci bir sosyalizm perspektifi için çok önemli imkânlar taşıyor.