Paylaş :

Malzeme Bilimine Giriş
Lawrance H.Van Vlack
Çev: Recep A.Safoğlu
İTÜ Maden Fakültesi
1964, 2. Baskı
448 Sayfa

Açıklama:

Fazlasıyla çoğalan malzeme çeşit, özellik ve yapım methodlarının üniversite sıralarında öğretilmesi imkansızlığı ve hemen her sene yeni malzeme ve işlemlerin uygulama alanına geçişi nedeniyle, kullanılan malzeme çeşitlerini teker teker inceleme yerine, malzeme özelliklerini oluşturan etken ve nedenlerin genel olarak öğretilmesi yeni bir öğretim methodu olarak uygun görülmüştür.

Eser bir mühendislik dalı için olmayıp malzeme, teknoloji, fiziksel metalurji ve benzeri adlar altında melzeme ile ilişkili ders alan bütün mühendislik dalları için hazırlanmıştır. Elektrik, İnşat, Kimya, Maden, Makina ve Metalurji Mühendisliği eğitimi yapan fakülte ve yüksek okullarda kullanılmaktadır.