Paylaş :

Malzeme Bilimi Problemleri
Prof. Dr. Kaşif Onaran
1987
Ciltli
(18,5 x 23,5 cm)

Önsözden:

Bu problem kitabı daha önce yayınlanan Malzeme Bilimi ders kitabına yardımcı olmak üzere hazırlandı. Çok sayıda malzeme bilimi konularına değinebilmek ve aynı zamanda ders kitabının hacmini sınırlı tutmak zorunluluğu nedeni ile problemlerin ayrı bir kitap halinde yayınlanması tercih edildi.

Bu kitapta problemler Malzeme Bilimi kitabındaki sıraya göre ele alınmaya çalışıldı. Ancak ders kitabının giriş bölümünde de belirtildiği gibi mekanik davranış kanunu ele almada yarar görüldü. Bu konudaki problemleri çözmek için malzemenin yapısını bilmeye gerek yoktur. Uygula- gözle yöntemi ile saptanan malzeme özellikleri ve mekaniğin temel kuralları yardımıyla bu tür problemler kolaylıkla çözülebilir.