Paylaş :

Kimya-yı Saadet
Gazali
1979 Bedir Yayınevi
Farsçadan Çeviren: Faruk Meyan
Ciltli
640 Sayfa

Önsözden:

İmâmı Gazâlî dokuz asır kadar önce yaşamıştır. Din ilimlerinde derin olduğu kadar, zamanın fen bilgilerinde de ilerde idi. Bu kitabı okurken, ilminin çok olduğunu, aklının kuvvetini, zekâsının inceliğini, düşünce sahasının genişliğini, İslâm dinini nasıl bir edeble anlattığını, ihlâsını anlayacaksınız.Ancak fen bilgilerinden bu kitabda yazdıklarını, içinde bulunduğumuz atom çağındaki fen bilgileri ile mukayese etmeli, üstünlüklerini anlamalıdır. Yâni dokuz yüz yıl öncesine inip öyle düşünmelidir. Çünkü fennî buluşların nasıl bir hızla ilerlediğini hepimiz görüyoruz.

Bu kitapta ibâdet ve müâmelât kısımlarında İmamın kendi ictihadları da bulunmaktadır. …