Paylaş :

Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu
22-23 Aralık 2005 Bildiriler
Birinci Basım, 2006
Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları
Editöryel Hazırlık: Dev Ajans
248 Sayfa
Karton Kapak, (16×23 cm)

İçerik:

İzmir Körfezi Kıyılarında Alüvyon Birikimi ile Karşıyaka ve Bayraklı Kıyılarının Şekillenmesi
19. ve 20. Yüzyılda Karşıyaka’nın Ulaşımı
Karşıyaka Mezarlıklarındaki Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarında Süsleme
Mütarake Dönemi Karşıyaka’sında “Eski Ev” ve Van Der Zee Ailesi
Karşıyaka-Çiğli’de Kentsel Gelişimi Etkileyen Faktörler
20. Yüzyılda Karşıyaka’da Kentsel ve Mimari Dönüşümler
Karşıyaka’da Göçe Dayalı Yerleşme Pratikleri ve Yeniden Yapılanan İlişkiler
Smyrna
Karşıyaka Levanten Konutlarından Örnekler
Osmanlı’da Cumhuriyet’e Karşıyaka Belediyesi
”Yurttaşlık, Hemşehrilik ve Yerel Siyaset Üzerine”
Karşıyaka (İzmir) Yöresinde Deprem ve Aktivitesi Riski
Sosyal Yaşam Ortamları Kapsamında Kamusal Dış Mekanların Etkin Kullanımı
Levantenlerin Gözünden Cumhuriyet Döneminde Karşıyaka
Seyyahların İzinde Kardelio’dan Karşıyaka’ya
Gediz Devltası’nın Güneydoğu Yakası
Karşıyaka’da Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Günümüzdeki Korunma Durumları
Yunan İşgali Yıllarında Karşıyaka Belediyesi ve Etkinlikleri
Karşıkaya Örneğinde Kentsel Bitkileme ve Çevre
KSK: Geçmişten Geleceğe Uzanan Çizgide Bir Spor Kulübü
Basında Karşıyaka
Notlar