Paylaş :

Kadın Nedir?
Alaaddin Başar
1989 Zafer Yayınları
90 Sayfa
(14 x 20 cm)

Arka Kapaktan:

Söylenen her söz, ileri sürülen her fikir, ya bir gerçeğe dayanır; yahut da söyleyen şahsın kendi kanaatının eseri, şahsi düşüncesinin masûlüdür.

Şu halde, değişmez ve sabit bir gerçek olacaktır ki; fikirler ona uyduğu müddetçe doğru, ondan uzaklaştığı nisbette yanlış olsun.

Gerçek değişmez. Zten değişene gerçek denmez.

Evet Hülya! Öyle ise hep imtihanda, hepsi hesaba çekilmeye mahkûm, hepsi âciz, hepsi hakir, hepsi bîçare hepsi fakir olan bu insanoğullarının “şöyle yahut böyle” demelerini bir yana bırakıp, ömrümüzü gül bahçesi, mahşerimizi saadet harmanı yapmanın yollarını arayalım. Buna gayret gösterelim.x