Paylaş :

İyi Müslüman
Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Türkiye Diyanet Vakfı
120 Sayfa
(12 x 18 cm)

Önsözden:

Zaman içinde hızla değişen kıymet hükümleri neticede iyilik ve iyi insan kavramlarını da ekledi. Şimdi artık, toplumumuzun değişik kesimleri, iyiliği ve iyi insanı “kendilerine göre” ve pek tabiî olarak farklı şekillerde tanımlamaktadır. Oysa iyiliğin ve iyi insanın değişmeyen ölçüleri ve nitelikleri olmalıdır. Vardır da..

Hemen işaret edelim ki, herşeyin ölçüsü İslâmî tespit ve tariflerdir. Yani iyi, dinimizin “iyi” dediğidir; iyilik de dinimizin “iyilik” diye bildirdiğidir.

Bu noktalardan hareketle bu kitapçıkta, Peygamber Efendimizin “iyi müslüman”ı tarif eden mübarek sözlerinin bir kısmını, kısa açıklamalarla bir araya getirmeye çalıştık. Böylece bir yandan “iyi müslüman” ve “iyi insan” olmanın yollarını araştırırken, bir yandan da “kendilerine göre” iyilik ve iyi insanı tarif edenlere dinî gerçekleri hatırlatmak istedik.

Diğer taraftan kendisini ve yaşayışını daha kötülerle kıyaslayarak, “iyi” olduğu sonucuna varan ve bununla avunanlarımızı da uyarmaya çalıştık. Böylece bu kitapçık, bir bakıma “kendi kendini tenkit” görevini üstlenmiş olmaktadır. Sanıyorum böylesi bir otokritiğe, günün müslümanları olarak hepimizin şu ya da bu ölçüde ama mutlaka ihtiyacı bulunmaktadır.