Paylaş :

Süleyman Şenel
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı
Genişletilmiş 2. Baskı, 2011
438+541 Sayfa
Karton Kapak (16x24cm)

Arka Kapak:

İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları, 1936 yılında, dönemin Kültür Bakanlığı (Millli Eğitim Bakanlığı) adına İstanbul’un çeşitli semtlerinde yaşayan halk sanatkârları arasında yapılan geniş hacimli bir anketin yayınlanmamış bilgilerini ve 1951 yılında, yine Milli Eğitim Bakanlığı adına, merhum Muzaffer Sarısözen, Halil Bedi Yönetken ve teknisyen Rıza Yetişen tarafından, halk sanatkârlarının ağzından plâklara kaydedilen vokal, enstrümantal ve vokal+enstrümantal tarzdaki anonim halk müziği eserlerinin notalarını içeriyor. Söz konusu sesli ve kayıtlı belgeler, Ankara Devlet Konservatuvarı Folklot Arşivi’nden ilk kez gün yüzüne çıkarak, kaydedildiği dönemin resmedilmiş bir hatırası olarak İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları kitabında biraraya geliyor.