Paylaş :

İslam Dini
İtikat, İbadet ve Ahlak
A. Hamdi Akseki
18. Baskı
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları No.31/16
Ciltli
323 Sayfa

Açıklama:

Kitap dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde dinler ve mezhebler hakkında umûmi bilgiler verilmiş, ikinci ve üçüncü bölümlerde bilinmesi gereken îtikad ve ibâdet mes’eleleri yazılmıştır. Dördüncü bölümde de kısaca İslâm ahlâkındn bahsedilmiştir.

Kitap kısa bir metin olmakla berâber, bu hususta bilinmesi lâzım olan mes’eleler tamamen mevcuttur. Bunların izahlarını, inceliklerini, felsefelerini, hikmet-i şer’iyyelerini, istinât ettikleri şer’î ve aklî delilleri, mezheb ve müctehitler arasındaki ihtilafları ve bunlardan elde edebileceğimiz faydaları, bu kitaba şerh olmak üzere hazırlamakta olduğum büyük kitaba bıraktım.