Paylaş :

İnsan Vücudu
Janet Noel
1976
Remzi Kitabevi
Bilim Dizisi
48 sayfa
(22x 29 cm)

İçerik:

Yanlış inançtan bilime geçiş
Hücreler, vücudun yaşayan birimleri
Bir güç çatısı, iskelet
Kaslar, hareket sağlayıcıları
Deri, yalnızca bir örtü değildir
Tek yönlü bir sistem, kan dolaşımı
Mikroplardan korunma, akyuvarlar ordusu
Vücudun yakıtı, besin
Besinlerin vücutta değişimi, sindirim
Enerjinin açığa çıkması, solunum
Otomatik denetim
Elektriksel haberleşme, sinirler
Vücuttaki fotoğraf makinesi, göz
Ses dünyası, işitme ve konuşma
Dokunma, tat ve koku alma
Büyüme
Yeni neslin oluşması
Bir bebek doğuyor
Geçmişle bağlantılar, kalıtım
Beyin, vücut denetleme merkezi
Beyin çalışmasının incelenmesi