Paylaş :

Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi
Ebu Rıdvan – M. Sadık Vicdani
Diyanet İşleri Başkanlığı
176 Sayfa
(12,5 x 18 cm)

Açıklama:

Bu kitap iki kişi ile farklı zamanlarda yapılmış iki sohbet ve eklerinden oluşmaktadır. Her iki sohbette de yazarın karşısındaki kimseler doktordur. birincisi Hristiyan bir ailenin çocuğudur. Yalnız, okuyan ve düşünen bir kimse olduğu için, Hristiyanlığı, resmi merasimlere aile zoruyla katılmaktan ibaret kalmış bir kişi olarak görünmektedir. Birinci doktorun ismini müellif, bu sebeple olsa gerek ki bildirmemektedir. İkinci doktor ise asker kökenli, Ankara eski valilerinden Dr. Reşid (Öl 1919) Bey’dir. Bunun ismini müellif sık sık vermektedir. Çünkü kendisinin de ifade ettiği gibi bu valinin özel kalem müdürlüğünü yapmış, yakın dostluğunu kazanmıştır.

Eserin muhtevasından, yapılan konuşmalardan rahatça anlaşıldığına göre burada Dr. Reşid Bey, İkinci Meşrutiyet ve sonrasının aydınını temsil etmektedir. Ayrıca şunu da göstermektedir ki, o günün gerçek aydınını rahatsız eden konularla bugünün din görevlisi yine karşı karşıyadır. Vali, dini çağdaş insanın anlayabileceği, herkesin de akıl ve mantık çerçevesinde savunabileceği bir din olarak anlamak istemektedir.  Bu da din tarihi ve kültüründe görülen, dinin aslında olmayan, hurafe ve batıl inançları temizlemek, diğer bir deyimle menkûl’de ma’kûl’ü aramakla mümkündür. Dini eserlerimizde nakil ve rivayet yoluyla gelenleri, Kur’anı’ın ruhuna uygun olarak, akıl ve mantık çerçevesinde incelemeye tabi tuttuğumuzda bizi her açıdan tatmin eden, ihtiyaçlara cevap veren bir dine sahip olduğumuz görülecektir. …

Bu eserde Peygamberimizin evlilikleri konu edinilmiş, çok evlenişinin dinî, siyasî ve insanî sebepleri üzerinde durulmuş, konu çeşitli yönlerden incelenmiştir.