Paylaş :

Goriot Baba
Balzac
Çevirmen: Mustafa Bahar
Kum Saati Yayınları
2003
330 Sayfa

1835 yılında yazılmıştır Balzac’ın ünlü kurgu romanıdır. Paranın insanlar üzerindeki etkisini anlatan kitapta çocuklarınca terkedilen bir babanın son günleri anlatılır. Aynı zamanda Balzac’ın İnsanlık Komedyası isimli eserinin ilk kitabı olup sonra yazdığı kitaplardaki tüm karakterleri birbiriyle ilişkilendirmiştir. Balzac’ın bu seriyi yaratmasındaki kendince yüce amaç, toplumun bütün kademelerinden gelen insanların halini gerçekçi bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışmaktır. Bu nedenle de Balzac’a romanda realizmin öncüsü denmiştir.

Romanda hayatını kızlarına adamış olan eski bir makarna ve ekmek fabrikatörü Mösyö Goriot’un Madam Vauquer Pansiyonu’na yerleşmesinden sonra meydana gelen olaylar anlatılır. Goriot baba servetinin büyük kısmını kızlarının iyi bir evlilik yapması için harcayan bonkör bir babadır. Madam Vauquer ise damatları tarafından istenmeyen cimri ve dul bir bayandır. Goriot Baba,belli bir süre sonra para harcamalarını azaltmasından ve en ucuz kata çıkmasından dolayı pansiyonun sahibesi ve müşterileri tarafından aşağılanmaya başlanır. Romanda merkez karakter olan Eugene de Rastignac ise,soylu ancak fakir düşmüş bir aileden gelen bir hukuk öğrencisidir.Mösyö Goriot’la aynı pansiyonda kalan Rastignac,aynı zamanda kuzeni olan Madam de Beausent’in adını bir anahtar gibi kullanarak Paris’in en gözde salonlarına girecek,Mösyö Goriot’un kızları Madam de Restaud ve Madam Delphine de Nucingen’le tanışacaktır. Kitap 2003 Kum Saati Yayınları Mustafa Bahar çevirisiyle Bulunmayan.com ‘dan temin edilebilir.

GORİOT BABA KİTAP ÖZETİ :

Mösyö Goriot, Paris’te bir pansiyonda kalmaktadır. Pansiyondakiler M. Goriot’un kim olduğunu bilmez. Herkes onun hakkında bir şeyler uydurur. M. Goriot’un iki kızı vardır: Delphine ve Anastasie. Arada bir gelip babalarını görürler. Çevredekiler, bu kadınları Goriot Baba‘nın metresleri sanırlar. Goriot Baba iş hayatında başarılı olmuş, iyi para kazanmış, eski bir tüccardır. Tüm varlığını iki kızının mutluluğuna adamış, kendisi orta halli bir pansiyon hayatına çekilmiştir.

Goriot Baba‘nın kızları paralan tükendikçe pansiyona gelirler ve babalarından para isterler. İkisi de oldukça masraflı, lüks bir hayat yaşamaktadırlar. Babalarının günden güne düştüğü kötü durum umurlarına bile gelmez. Tek düşünceleri kendi özel hayatlarıdır.

Goriot Baba, ilgisizlikten, sevgisizlikten ruhsal çöküntüye uğrar; dayanma gücünü yitirir, hastalanıp yataklara düşer. Durumu gittikçe ağırlaşır. Kızlarına haber gönderilir; fakat kızları babalarının yanına gelmek yerine, bir sosyete balosuna eğlenmeye giderler. Goriot Baba ölmeden önce çocuklarını son kez görmek ister. Pansiyonda kalan bir öğrenci, onun bu isteğini kızlarına ulaştırır. Delphine babasının yanına gelmez, diğer kızı Anastasia geldiğinde ise artık çok geçtir; baba komaya girmiştir, bir süre sonra da ölür.

Goriot Baba’nın cenazesinde, pansiyonda tanıdığı bir iki kişi dışında kimse yoktur…Balzac

Fransız edebiyatının ünlü eserlerinden biri olan Goriot Baba, realist akımın başarılı bir örneğidir. Goriot Baba’da çocuklarına karşı aşırı sevgi duyan bir babanın dramı anlatılmıştır. Balzac’ın bu eseri bir “karakter romanı” özelliği taşır. Roman, babalık sevgisinin bencil evlatlar tarafından nasıl istismar edildiğini göstermesi bakımından oldukça ilgi çekicidir. Goriot Baba, iyilik ve saflığın; çocukları ise kötülük ve nankörlüğün temsilcileridir.