Paylaş :

Gün Bugün
Today is Today
Sıtkı Kösemen
Çeviri: Didem Akyel
1. Baskı, 2009
Yayınevi: Garanti Bankası
İstanbul 2010 Avrupa Başkenti
Türkçe-İngilizce
Karton Kapak, (29×29 cm)
311 Sayfa
Sıfır

Açıklama:

TR

Genç kitle, Sıtkı Kösemen’in projesinin amacını ve içeriğini oluşturuyor. Proje, gençlerle yapılacak söyleşilerin belgelenmesi ve kurgulanan sonuçların sanatsal ortamlarda gösterilmesini kapsıyor. Bu belgelerin topluma sanatsal ortamda sunulması, gençlerin durumunu gazete manşetleri ve bellek silici TV haberlerinde izleyen kitleyi, farklı anlama ve algılama seçenekleriyle karşılaştırmış olacaktır.

Sanat diliyle sunulan yorum ve görüntülerin özelliği, derin zihinsel süreçlere etki yapabilmeleridir. Sanatsal görüntüler bellekte bıraktıkları izler ve algılama süreçlerinde yarattıkları sarsıntılarla TV görüntülerinin önüne geçerler ve kitleyi daha bilinçli düşünmeye ve yorumlamaya yönlendirirler. Kösemen’in projesi, her şeyden önce bir “iyileştirme” projesidir; toplumla gençler arasında farklı bir iletişim ve empati kurma projesidir. İkincil olarak bu proje yönetimleri, yöneticileri, eğitimcileri ve aileleri ortak duyarlıkta birleştirme işlevi de taşıyacaktır.

EN

On the other hand, it is clearly very important to undertake fundamental and multi-faceted reforms to ensure a secure future for young people. The youth segment constitutes the goal and the content of Sitki Kösemen’s project. The project includes documentation of interviews with young people as well as presentation of edited results in artistic settings. Presenting these documents in an artistic setting will provide the public, who follows the state of the young through newspaper headlines and mind numbing news on tv, with an alternate medium through which it can understand and perceive.

Commentaries and visuals presented through a language of art have the ability to affect deep mental processes. With the marks they leave on memory and the tremors they create in the perception process, artistic visuals are ahead of TV images and they lead the masses to think and interpret in a more conscious manner. Above all, Kösemen’s project is one of “healing”; it is a project to establish communication and empathy between society and young people. Secondly, this project will also serve to unite administrations, administrators, educators and families in common sensitivity.