Paylaş :

Ev İlaçları
Hürriyet Gazetesi Neşriyatı
Yedigün Matbaası
121 Sayfa
(14 x 18,5 cm)

Önsözden:

Bugün okuyucularımıza sağlığımızı korumak için her evde bulunması gerekli olan bir değerli olan eser sunuyoruz: Ev İlaçları. Bu eser her yerde bulunabilen, sağlanması kolay ve ucuz, zehirsiz, zararsız bazı maddelerin ve bitkilerin sağlık bakımından nasıl kullanılacağını, bunlardan faydalanmak için ne yolda davranılması gerektiğini göstermektedir.

Bu eser meydana getirilirken içindeki hekimce bilgilerin herkesçe kolay anlaşılacak sadelikte yazılmasına dikkat edilmiştir. Bundan başka ancak hekim ve eczacı tarafından yazılıp yapılması gereken ilaç ve tertiplerden bu kitapta hiç bahsedilmemiştir.

Ev ilaçları alfabe sırasına göre düzenlenmiştir. Her bitkinin Türkçe adı yanına ayrıca Lâtince adı da yazılmıştır. Böylece hiçbir yanlışlığa meydan verilmeden her madde kolayca bulunup okunabilecektir.