Paylaş :

Eserler Cilt 2
J. V. Stalin
Çeviren: İsmail Yarkın
İnter Yayıncılık
Birinci Baskı
1989
(13,5×19,5 cm)
367 Sayfa

Önsözden:

J. V. Stalin’in eserlerinin ikinci cildinde bulunan yazıların çoğunluğu 1907’nin ikinci yarısından 1913 Şubat’ına kadar kaldığı Turuçansk bölgesine sürülmesinden önce yazılmıştır. Bu yazılar Stalin yoldaşın devrimci çalışmalarının iki önemli dönemi, Bakû ve Petersburg dönemlerini kapsar.