Paylaş :

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
Karl Marx
Çeviri Sevim Belli
1976 Sol Yayınları
3. Baskı
331 Sayfa
(14 x 20 cm)

Açıklama:

Karl Marx, bu yapıtın “Önsöz”ünde, üretim ilişkileri ile üretici güçler arasındaki ve üretim ilişkileriyle buna tekabül eden siyasal ve hukuksal üstyapı arasındaki bağlantıları ve marksist devrim kavramını, özlü, açık bir özet şeklinde sunmaktadır.

Sunuştan:

Bilimsel sosyalizmin temel taşı olan ekonomi politiğin eleştirisi, Karl Marx’ın bütün ömrü boyunca üzerinde kafa yorduğu başlıca sorunlarından biri oldu ve onun araştırmalarının temel konusunu teşkil etti. Gerçekten, Kapital, uzun çalışmaların ürünüdür ve bu temel yapıtın kökleri, yazarının da gençliğine uzanır.

Bu kitap yerini başka bir yapıtın tutamayacağı, okuru derin ve verimli düşüncelere yönelten bir kitaptır.