Paylaş :
defter_i_dervisanYenikapı Mevlevihanesi İstanbuldaki beş büyük mevlevihaneden biridir. Galata Mevlevihanesi’nden sonra en önemli mevlevihane denilebilir. Şeyh Galib, Buhurizade Mustafa Itri, Hammamizade İsmail Dede Efendi gibi ünlü mevlevi dedeleri burada yetişmiştir. 16. Yüzyılda Konya’da mevleviliğin yayıldığı yıllarda İstanbulda Zeytinburnu semtinde inşa edilmiş bir dergahtır, ismini Mevlanakapı’daki sur kapısından almıştır. Defter-i Dervişan kitabı’nda Şeyh Ali Nutki Dede’den tekkelerin kapatıldığı tarihe kadarki dönemde tekkede  tutulan notlar yer almaktadır. Yenikapı mevlevihanesinin defteri bir dönem tekke ve tasavvuf yaşam tarihine ışık tutuyor. Ayrıca III. Selim, II. Mahmud ve II. Abdülhamid dönemleri kültürel ve tasavvuf yaşamını da anlatıyor.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayınlanan kitap Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bayram Ali Kaya ile Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük tarafından hazırlanmıştır. 2011 yılında çıkarılan kitap 480 sayfa ve 1.hamur kağıt baskılıdır. Defter-i Dervişanda Yenikapı Mevlevihanesinde tekkelerin kapatılmasına kadarki dönemde yaşananların yanısıra dönemin kültürel tasavvuf yaşamı hakkında pekçok bilgi bulacaksınız.