Paylaş :

Canlıların Evrimi
David John, Richard Moody
1983 Remzi Kitapevi
132 Sayfa

İçerik:

Bitkilerin ve Hayvanların Evrimi
-Yaşamın Başlangıcı
-Evrim Kuramları
-Bitkilerin Evrimi
-Omurgasızların Evrimi
-Omurgalıların Evrimi

Tarih Öncesi Dünya
-Toplulukların Evrimi
-Paleozoik Topluluklar
-Mesozoik Topluluklar
-Senozik Topluluklar
-İnsan ve Ekosistem