Paylaş :

Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları
Bursa Ziraat Mektebi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
1. Baskı, 2010
Proje Koordinatörü: Aziz Elbas, Ahmet Erdönmez
Ciltli, Kuşe Kağıda Lüks Baskı, (25×23 cm)
281 Sayfa

Önsözden

Şehirlerde tarihi dokunun bozulmadan gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir. Sadece tarihi dokunun değil, bu dokuyu oluşturan ruhunda geleceğe aktarılması gerekir. Tam bu noktada kent arşivleri, kent belleklerinin oluşturulması hayati bir önem kazanmaktadır.

Yaşadığımız coğrafyanın tarihi süreç içinde yoğrularak anlam kazanan tüm güzellikleri, tarihi mirasın ilham veren dokusu ve daha birçok farklı özellik, bütün özgünlüğü ile Bursa’da hissedilmektedir.

Şu ana kadar başlatılan 250’ye yakın restorasyon çalışması ile şehrin tarihi mirası ayağa kalkmaya başlamıştır.

Bursa’da ecdadımızın bıraktığı miras sadece camiler, türbeler, hanlar hamamlar değildir. Öğrenim hayatını şekillendiren mimari yapılar da başlı başına geleneksel kültürün temsilciliğini yapmaktadır. Bursa’mızda yer alan ve bizim ‘Köklü Eğitim Kurumlarımız’ olarak tanımladığımız bu okullarımız, II. Abdülhamid döneminde başlatılan eğitim öğretim seferberliği kapsamında açılmıştır. Tüm Osmanlı Coğrafyasında olduğu gibi Bursa’da yaptırılıp faaliyete geçirilen bu eğitim öğretim kurumlarının hatırlanmasını ve kuruluşlarından bu güne geçirdikleri serüvenlerini kayıt altına almayı arzu ettik. Bu eğitim kurumlarının kuruluşlarından bu güne değin üstlenmiş oldukları misyonlarını, yetiştirdikleri ve ülkenin gelişip büyümesinde pay sahibi birbirinden değerli kişileri, yeterince hatırlamadığımız ve ihmal ettiğimiz kanısındayız.

Ziraat Mektebiyle başlayıp Erkek Lisesi, Zanaat Mektebi (Tophane End. Mes. Lis) Kız Lisesi, Işıklar Askeri Lisesi, Necati Bey Kız Sanat Mektebi gibi Köklü Eğitim Kurumlarımız ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir.

Bursa’mız tarihi mirasın yeniden şahlanışına şahit olurken, eski eğitim kurumlarının bilgi ve belgelerinin kayıt altına alınarak bunların kitap olarak Bursa Büyükşehir Kitaplığına kazandırılması takdire şayan bir çalışmadır. …

Recep Altepe / Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı