Paylaş :

Bursa’dan Konya’ya Seyahat
Mehmed Ziya
Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Fatih Birgül, Dr. Levent Ali Çanaklı
Bursa İl Özel İdaresi
Yeşil Şehir Kitaplığı: 5
1. Basım, 2008
664 Sayfa
Karton Kapak (13,5x21cm)

Arka Kapak:

Bursa, benzersizdir ve kendine has nitelikleri, ona atfettiğimiz nicelikten çok daha üstün bir konum sağlamaktadır. Hiçbir maddi miktar, hiçbir meblağ, Bursa’nın taşıdığı manevi değerin pahası olamaz. Ne var ki Bursa’nın büyük bir asaletle taşıdığı tüm bu nitelikler, onu inşa eden insanların zihinlerinde ve gönüllerinde mevcut değerlerin, estetik zevkin, tek kelime ile varlık karşısındaki duruşun eseridir. Ve Bursa, o insanların yaşam alanlarının bir parçasıdır. Sözün özü şudur ki Bursa, bir coğrafyaya aittir; bir kültür havzasının çocuğudur ve bir başka kültür hinterlandının da anasıdır. Öyleyse önünü ve ardını hesaba katmadan ve kavramadan, Bursa’nın anlamını idrak etmek ve değerlendirmek de imkansızdır.

Şu ân elinizde bulunan ve Bursa İl Özel İdaresi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca Yeşil Şehir Kitaplığı’nın beşinci eseri olarak yayımlanan ‘Bursa’dan Konya’ya Seyahat’, işte bu bağlamda ele alınmalı ve anlaşılmalıdır. Zira oldukça hacimli olan bu eser, Bursa’yı, onu inşa eden kültürü yoğuran coğrafya ile birlikte gözler önüne sermektedir.