Paylaş :

Bursa Halk Kültürü
II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı (20-22 Ekim 2005)
3 Cilt Takım
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları No: 8
Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Yrd. Doç. Dr. Kerime Üstünova
1. Baskı, 2005
Karton Kapak, (17×24 cm)
1357 Sayfa
Önsözden

Halk Kültürü çalışmaları, ulusal geçmişi ele alarak bir bakıma ulusal bilincin pekişmesine katkı sağlamaktadır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk, “Bir Ulusun başarısının temel kaynağının, yurttaşların paylaştığı ve inandığı bir ulusal vizyon olduğunu” belirtmiştir. Uluslaşmak için, bütünleşmek için okul öğretiminin yanısıra, mutlaka halk eğitimi yapmak gereklidir. Türk ulusu bilinçli, birbirini anlayan, birbirini seven, Cumhuriyet ve muasır medeniyet ideallerine bağlı olmak mecburiyetindeydi. Atatürk, bu düşüncelerini kurumlaştırarak önce, Türk Halk Bilgisi Derneği’ni teşvik etmiş, daha sonra Halkevlerini kurmuştur.

Bugün halk kültürü konusu, folklor veya halkbilim başlığı altında bilimsel bir disiplin haline gelmiştir. Bu özelliği ile, bilimin nesnelliği ve aklı öne alan yaklaşımımını da kapsamalıdır. Bu yüzden halk kültürü çalışmalarının bilime aykırı, dogmacı ve metafizik bilgileri içeren bir takım hurafelerle karıştırılmaması gerekmektedir.

Elinizdeki kitap, Türk Halkının geleneklerini, adetlerini, inançlarını, efsanelerini, türkülerini  ve maddi kültür ürünlerini ele alan bildirilerden oluşmaktadır. Üç yıl önce gerçekleştirdiğimiz I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu sayesinde, yaklaşık 900 sayfalık özgün halk kültürü verileri elde etmiştik. Şimdi ise, bu birikimi de aşan, toplam 1400 sayfalık çok değerli materyal içeren bir yayın gerçekleştiriyoruz.

Bu yayınımızın oluşmasını sağlayan çalışmalar, Üniversitemiz’in Kültür Sanat Kurulu tarafından yapıldı. Son derece kurumsal, örgütlü ve verimli bir düzey kazanan bu birimimiz bilim kurullarıyla ve sempozyum düzenleme kurullarıyla iş bölümünü ve paylaşımı öne çıkaran çalışmalar yapmaktadır. Bu vesile ile kendilerini ayrı ayrı kutlamayı bir borç bilirim.

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran / Rektör