Paylaş :

Bursa Camileri Albümü
Bursa Müftülüğü
1. Baskı, 2004
Hazırlayanlar: Dr. M. Selim Arık, Ahmet Saçıntı, Nurullah Karakaş, Harun Baş, Fatih Malakçı, Mehmet Kutlay, Ö. Faruk Söylev, Yusuf Kabakçı, İlyas Narin, Aynur Işık, Nursen Turgut, Yunus Akyürek, Ali Kul
Ciltli, Kuşe Kağıda Renkli Lüks Baskı, (22×29 cm)
592 Sayfa

Önsözden:

“Osmanlı’nın Başkentliğini yapan Bursa’nın 17 ilçesi ile beraber, il huduları dahilindeki tarihi veya yeni yapı, kadrolu ve kadrosuz 1536 adet caminin albüm çalışması Ekim 2003 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 80. yıldönümü münasebetiyle, Bursa İl Müftüsü Sayın A. Zeki Elturan’ın teşvik ve tensipleriyle, Bursa’da ilmi heyetten müteşekkil bir “Albüm Komisyonu” kurularak çalışmaya başlamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 80. kuruluş yıldönümü olan 3 Mart 2004 yılında da albüm çalışması bitmiştir. Bu albümdeki camilerden 221 adedi tarihi yapıya sahip olup diğerleri Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Albümdeki bilgiler, öncelikle cami görevlilerinden ve müftülüklerden elde edilmiştir. Tarihi camiler ansiklopedik eserlerden, Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlarından ve Bursa’daki belediyelerin çıkarmış oldukları yıllardan istifade ile hazırlanmıştır. Camilerin resimleri ise İlçe Müftülüklerinin gayretleriyle çekilmiştir. Tüm camilerin kısaca tarihçesi ve mimari özellikleri belirtilmiş, ayrıca camilerin cemaat kapasitesi ve durumu da gösterilmeye çalışılmıştır. Tarihe ışık tutması açısından restore edilen bazı camilerimizin bulunabilen eski fotoğrafları da albüme konmuştur.”