Paylaş :

Bilginler ve Buluşlar Ansiklopedisi
İlkçağdan Günümüze Uygarlığı Yaratanlar
Anthony Feldman / Peter Ford
Milliyet Yayınları
343 Sayfa

Açıklama:

İnsanoğlunun bilimsel ve teknolojik gelişimi, matbaanın bulunuşundan, penisilinin keşfine kadar, kişilerin şaşırtıcı katkılarıyla olmuştur. Bu kitap, işte bu tür buluşların, bilime katkıların bir araya derlenmesidir. Yüzelliden çok kâşif ve bilim adamının öykülerini anlatmaktadır.