Paylaş :
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 97
Doç. Dr. Ömer Turan, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Z. İbrahimgil
2004
558 Sayfa
Ciltli, Kuşe Kağıda Baskı, (24×32,5 cm)

Önsözden:

Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Örnekler isimli bu çalışmamız, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan’daki 285 eseri ele almaktadır. Çalışmamızın baş kısmında Balkanlardaki Türk hakimiyetinin ve eserlerinin genel olarak bir değerlendirmesini yaptıktan sonra tek tek eserleri tanıttık. Yapılan tarihî ve mimarî özelliklerine dikkat çektik. Teknik ve ayrıntılı tanımlamalardan özellikle kaçındık. Çalışmamız Balkanlardaki bütün Türk eserlerini kapsamak iddiasında değildir. Ayakta kalan yapılar arasında bir seçme yaptık. Yapı türleri arasında bir denge gözettik. Çalışmamızın Balkan ülkelerindeki belli başlı Türk yapılarını bir kitap halinde ortaya koymakla önemli bir boşluğu doldurduğu kanaatindeyiz.

Ömer Turan – Mehmet Zeki İbrahimgil