Paylaş :

Anti-Dühring
Friedrich Engels
Sol Yayınları
655 Sayfa

Sunuştan:

Marksizmin, “özsel olarak eleştirici ve devrimci” dünya görüşünün büyük yapıtlarından çoğu gibi, Anti-Dühring de, savaşın içinde doğmuştur. Ve gene de, bu yapıt, bugünün okuru bakımından, çoğu kez kökenlerinin savsaklanmakta olduğu o klasik metinlerden biridir. Kimdi Dühring? Engels, bu unutulmuş bulunan teorisyene neden saldırmıştı? İlk bakışta ikincil, ya da en azından bugün işçi hareketinin yürüttüğü savaşımla sıkı bir ilişkisi yokmuş gibi görünen sorulardır bunlar.

Kuşkusuz Dühring adı, artık bugün akla Engels’in parlak çürütmesinden başka bir şey getirmez ve, bu “privat-dozent”, ölümsüzlüğünü, üzerine çektiği karşı saldırıya borçlu olacaktır. Ama Mihaylovski adı, eğer Lenin onu, “Halkın Sostları Kimlerdir?”de nişan tahtası olarak almamış olsaydı, daha yakın bir geçmişe ilişkin olmakla, Dühring adından daha mı az bilinmez olacaktı? Bununla birlikte, Lenin’in bu yapıtı, halkçılığa (narodizme) karşı savaşım ve devrimci işçi partisinin kurulması bakımından önemli bir tarihsel olayı simgeler. Bu Anti-Dühring için de böyledir.

Açıklama:

Bu kitap, “Friedrich Engels – Herrn Eugen Dührings Umwalzung der Wissenschaft (Anti-Dühring ” özgün adlı eserin Dietz Verlag Berlin tarafından 1953’te yapılan 6. Almanca baskısından Türkçeye çevrilmiş; aynı eserin ilk baskısı 1947’de Progress Publishers, Moscow tarafından yayınlanan “Engels – Anti-Dühring Herr Eugen Dühring’s Revolution in Science” adlı İngilizce baskısıyla karşılaştınlmış ve oradaki açıklayıcı notlar çevrilip eklenmiştir.