Paylaş :

Ahmet Rasim ve Musiki
İsmail Baha Sürelsan
1977
Milli Eğitim Basımevi
50 Sayfa
(20 x 29 cm)

İçerik:

Ahmet Rasim’in hayatı, musikinin çeşitli yöneleri ile ilgisi, icracıları, musikiye dair yazıları, bestekarlığı, şarkılarının notaları, şarkılarının notalarına ait güfteler, şarkılaına ait birkaç hatıra, başka bestekarlarca bestelenmiş şarkı güfteleri