Paylaş :

150 Yılın Sessiz Tanıkları, Saray Porselenlerinden İzler
The Silent Witnesses of 150 Years, Traces of the Palace Porcelain
Proje ve Organizasyon Koordinatörü: Demet Coşansel Karakullukçu
TBMM Milli Saraylar
Birinci Baskı, 2007
Karton Kapak, Kuşe Kağıt, (23×29 cm)
Türkçe – İngilizce
214 Sayfa

Kitap Hakkında:

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından, Dolmabahçe Sarayı’nın 150. yılı dolayısıyla 07 Mayıs – 12 Haziran 2007 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisinde açılan, “Saray Porselenlerinden İzler” adlı seginin kataloğudur.

Girişten:

Bir saray sanatı olarak Çin’de ortaya çıkan porselenin Osmanlı Sarayları’ndeki yeri, bugün sahip olduğumuz zengin porselen koleksiyonlarından anlaşılmaktadır. 18. yüzyılın başlarında Avrupa’da porselen üretimine geçilmesiyle porselen sanatı yeni bir boyut kazanmış, sayıları giderek artan porselen merkezlerinden Osmanlı Sultanları’nın beğenisine hitap eden porselenler, hediye, sipariş ve satın alma yoluyla saraylarda yer almaya başlamıştır. 18. yüzyılda başlayan bu ticari ve kültürel hareket, 19. yüzyılda da devam etmiş, son dönem Osmanlı Sarayları’nın dekorasyonu, Avrupa’nın ünlü fabrikalarından getirtilmiş porselenlerle yeni bir anlam kazanmıştır.

Bu yüzyıllarda, sanayi devrimiyle birlikte hızla gelişen Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu’na porselen sanayisinin de içinde bulunduğu yeni teknolojilerin getirilmesinde etkili olmuştur. 1890’lı yılların başında, batıda gelişen teknoloji kullanılarak, Anadolu çini ve seramik geleneği yeniden canlandırılmaya çalışılmış ve Sultan II. Abdulhamid döneminde, “Yıldız Çini Fabrikası” kurulmuştur.

TBMM Milli Saraylar Porselen Koleksiyonu’nundan seçilen eserlerin yer alacağı “150 Yılın Sessiz Tanıkları, Saray Porselenlerinden İzler” adını taşıyan sergiyle, porselenlerin sadece mekânları süsleyen objeler olmadığı dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını ortaya koyan, sanat zevkini yansıtan eserler olduğu vurgulanacaktır.

Yıldız ve Avrupa porselenlerinin seçkin örneklerine yer verilen sergiyle 18. yüzyılın başlarından 20. yüzyıl başlarına kadar porselen tarihimizin geçirdiği evrelere, bu yüzyıllardaki batı etkilerinin sofra kültüründeki yansımalarına ve diplomatik ilişkilerin porselen aracılığıyla bıraktığı izlere ulaşılacaktır.