Paylaş :

Ütopik Sosyalizm Bilimsel Sosyalizm
Engels
Çeviri: Öner Ünalan
1977 Sol Yayınları
5. Baskı
125 Sayfa
(14 x 20 cm)

İçerik:

Giriş

-İngiltere, Materyalizmin Beşiği
-İngiliz Bilinemezciliği, Utangaç Materyalizm
-Burjuvazinin Toplumsal Büyümesi
-Burjuvazinin Kurtuluşu
-Protestan Reformu
-İngiliz Devrimi, Materyalizmin Doğuşu
-18. Yüzyıl Materyalizmi ve Fransız Devrimi
-İngiliz Burjuvazisi Materyalizme ve Devrime Karşı
-İngiliz Proletaryasının Ortaya Çıkışı
-İngiliz Burjuvazisinin Boynu Büküldüğü
-Halka Bir Din Gerek
-Her Şeye Karşın İngiliz Proletaryası Kendisini Kurtaracaktır

Ütopik Sosyalizm

-Toplum Sözleşmesinden Sosyalizme
-Usa-Uygun ve Gerçek Ütopyacı Tepki
-Fransa’da Ütopyacılık: Saint-Simon, Fourier
-İngiliz Ütopyacılığı: Robert Owen
-Hegel Diyalektiği
-Diyalektik, Metafiziğin Karşıtıdır
-Hegel’in idealist Yanılgısı
-Doğa Anlayışında Materyalizme Dönüş
-Tarih Anlayışına Materyalizmin Girişi
-Marx’ın iki Ana Buluşu

Bilimsel Sosyalizm

-Üretken Güçlerin Evrimi
-Toplumsal Nitelik Kazanmış “Üretken Güçler” ile Bireysel Kalmış “Üretim Biçimleri” Arasındaki Çatışma (Üretim Düzeni ile Mülkiyet Düzeni Arasındaki Çatışma)
-Üretken Güçler ile Kapitalist Mülkiyet Arasındaki Uzlaşmaz Karşıtlık, Sınıfların Uzlaşmaz Karşıtlığında Açığa Vurulur
-Değişimin Genelleşmesi, Toplumsal Üretimde Anarşi
-Öbür Uzlaşmaz Karşıtlık: Üretimin Fabrikada Örgütlendirilmesi, Bütün Toplumda Üretim Anarşisi
-Sonuçlar: 1. Yığınların Proleterleşmesi, işsizlik, (Yedek Sanayi Ordusu), Yoksulluk
-Sonuçlar: 2. Aşırı-Üretim, Bunalımlar, Sermayenin Yoğunlaşması
-Bireysel Kapitalizmin Ortadan Kalkmasına Doğru
-Üretim Araçlarının ve Değişimin Toplumsallaştırılması
-Proletaryanın Özel Görevi: Sınıfların ve Sınıf Devletlerinin Ortadan Kaldırılması
-Kader Çağından Özgürlük Çağma